• پنج شنبه 20 بهمن 1401
  • پرتال در حال به روز رسانی است.

اخبار مهر 99

1399/07/29 11:27:34
تقدير شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختياري از خير بروجني
1399/07/28
انتصاب مسئول امور ايثارگران شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختياري
1399/07/24 10:37:59
طرح يکپارچه‌سازي شرکت‌هاي آبفا از هدر‌رفت سرمايه‌ها جلوگيري مي‌کند
1399/07/23 09:27:09
کاهش بروکراسي اداري، بزرگ‌ترين ثمره طرح يکپارچه‌سازي شرکت‌هاي آبفا
1399/07/23 09:26:17
تفويض اختيارات لازمه موفقيت شرکت‌هاي يکپارچه آب و فاضلاب شهري و روستايي/ وجود مديريت واحد در مواقع بحران
1399/07/22 12:32:59
بهبود خدمت رساني، ثمره يکپارچه سازي آبفاي شهري و روستايي
1399/07/22 09:43:45
طرح يکپارچه‌سازي آبفاي شهري و روستايي سياستگذاري‌ها را روان‌تر مي‌کند/ حل مشکلات آبي روستائيان تسريع مي‌شود
1399/07/22 09:41:30
يک راه حل براي رفع مشکلات آب روستاييان
1399/07/21 13:47:28
سرعت‌گيري اجراي طرح‌هاي آبرساني روستايي
1399/07/21 01:32:26
حل مشکل آب‌رساني روستاها با طرح يکپارچه سازي
1399/07/21
طرح يکپارچه‌سازي شرکت‌هاي آبفا شهري و روستايي طبق قانون برنامه ششم توسعه است/ انتفاع بيشتر روستاها با اجراي اين طرح
1399/07/20 12:33:00
اسباب خير براي روستاييان با يکپارچه‌سازي آبفاي شهري و روستايي
1399/07/20
دليل تجميع شرکتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي
1399/07/20
خدمت‌رساني به روستاها همپاي شهرها خواهد شد
1399/07/19
معاونين شرکت آب وفاضلاب چهارمحال و بختياري مشخص شدند
1399/07/15
جشنواره ملي نقاشي آب ارزش آب

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت