• دوشنبه 10 مهر 1402

تماس با مسئولین

لیست ایمیل برخی از مسئولین و بخش های شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
 

ردیف نام بخش نام مسئول ایمیل سازمانی
1 شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری --- info[at]abfa-chb.ir
2 واحد فناوری اطلاعات آقای سیاحیان it[at]abfa-chb.ir
3 واحد حراست آقای صفاری saffari[at]abfa-chb.ir
4 واحد  HSE خانم  مومنی momeni[at]abfa-chb.ir
5 واحد  GIS آقای دانا dana[at]abfa-chb.ir
6 واحد آمار  آقای ایزدخواه izadkhah[at]abfa-chb.ir
7 کمیته تحقیقات آقای شکوهی shokohi[at]abfa-chb.ir
8 مسئول سایت خانم ذوالفقاری zolfaghari[at]abfa-chb.ir

 


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت