اولویت های پژوهشی

1 بومی سازی فناوری طراحی و ساخت فیلتر شنی پیوسته با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی پروژه پژوهشی
2 افزایش راندمان تصفیه فاضلاب بااستفاده از نانوحباب پروژه پژوهشی
3 بررسی وامکان سنجی فنی واقتصادی بکارگیری منعقد کنندههای طبیعی بجای شیمیایی رایج درتصفیه خانه های آب پروژه پژوهشی
4 بررسي لجن مازاد توليدي در تصفيه خانه هاي فاضلاب استان و تعيين نوع لجن (کلاس بندي لجن مازاد) و تهيه استاندارد هاي لازم جهت استفاده مجدد از لجن مازاد توليدي در تصفيه خانه هاي فاضلاب (روش هاي لجن فعال و هوادهي) پروژه پژوهشي
5 بررسي امکان بهبود کيفيت پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب با استفاده از گياهان (مطالعه موردي تصفيه خانه فاضلاب سامان) پروژه پژوهشي
6 بررسی کارایی حذف جمعیت هتروتروفHPCتوسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (Tio2)درآب شرب پايان نامه دانشجويي
7 مدل سازی کیفی چاههای آب شرب درمحیط GIS پايان نامه دانشجويي
8 بررسي روند و علل تغييرات کيفي منابع آب شرب در دشت هاي سفيد دشت و فرادنبه طي سال هاي 85 تا 99 پايان نامه دانشجويي
9 طراحي و راه اندازي وتلند جهت تصفيه تکميلي پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر فارسان پايان نامه دانشجويي

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/11/07