• چهار شنبه 10 خرداد 1402
  • پرتال در حال به روز رسانی است.
توضیحاتتاریخ
به دلیل بروزرسانی چارت سازمانی پرتال موقتاً از دسترس خارج می گردد.1400/04/10 09:46:11
به دلیل بروزرسانی فنی، پرتال به مدت 15 دقیقه غیرفعال می باشد. 1399/04/26 09:28:03
به دلیل بروزرسانی فنی، پرتال غیرفعال می باشد. 1398/09/25 13:42:32
به دلیل بروزرسانی فنی، پرتال به مدت 15 دقیقه غیرفعال می باشد. 1397/06/03 08:41:23
به دلیل به روز رسانی سامانه ، پرتال به مدت 20 دقیقه غیر فعال است1397/03/24 08:06:34

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت