• دوشنبه 7 خرداد 1403

سازمانهای آب منطقه ای

 

رديف

نام

URL

1

سازمان آب و برق خوزستان

http://www.kwpa.ir

2

شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي

http://www.azarwater.ir

3

شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي

http://www.agrw.ir

4

شركت آب منطقه‌اي اردبيل

http://www.arrw.ir

5

شركت آب منطقه اي اصفهان

http://www.esrw.ir

6

شركت آب منطقه‌اي  ايلام

http://www.ilrw.ir

7

شركت آب منطقه‌اي بوشهر

http://www.bsrw.ir 

8

شركت آب منطقه‌اي تهران

http://www.thrw.ir

9

شركت آب منطقه‌اي چهارمحال و بختياري

http://www.cbrw.ir

10

شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبي

http://www.skhrw.ir

11

شركت آب منطقه اي خراسان شمالي

http://www.wnkh.ir 

12

شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي

http://www.khrw.ir

13

شركت آب منطقه‌اي زنجان

http://www.znrw.ir

14

شركت آب منطقه‌اي سمنان

http://www.smrw.ir

15

شركت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان

http://www.sbrw.ir 

16

شركت آب منطقه اي فارس

http://www.frrw.ir

17

شركت آب منطقه‌اي قزوين

http://www.qzrw.ir

18

شركت آب منطقه‌اي قم

http://www.qmrw.ir

19

شركت آب منطقه‌اي كردستان

http://www.kdrw.ir 

20

شركت آب منطقه اي كرمان

http://www.krrw.kr.ir

21

شركت آب منطقه‌اي كرمانشاه

http://www.kshrw.ir 

22

شركت آب منطقه‌اي كهكيلويه و بويراحمد

http://www.kbrw.ir

23

شركت آب منطقه‌اي گلستان

http://www.gsrw.ir

24

شركت آب منطقه اي گيلان

http://www.glrw.ir

25

شركت آب منطقه‌اي لرستان

http://www.lsrw.ir

26

شركت آب منطقه اي مازندران

http://www.mzrw.ir

27

شركت آب منطقه‌اي مركزي

http://www.markaziwa.ir

28

شركت آب منطقه اي هرمزگان

http://www.hrrw.ir

29

شركت آب منطقه‌اي همدان

http://www.hmrw.ir

30

شركت آب منطقه اي يزد

http://www.yzrw.ir

 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت