• جمعه 1 تیر 1403

اعضای کمیته تحقیقات

ردیف نام ونام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی نوع عضویت
1 محمد کریمی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره کارشناس ارشد مدیریت اجرایی رئیس کمیته
2 فرهاد پیرمحمدی معاون منابع انسانی و تحقیقات کارشناس ارشد مدیریت عضو
3 مسعود ترابیان معاون بهره برداری و توسعه آب کارشناس ارشد عمران عضو
4 یوسف امیری معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب کارشناس ارشد عمران عضو
5 داود اسکندری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دکترای بهداشت   عضو
6 رضا زمانی نماینده شرکت آب منطقه ای دکترای منابع آب عضو
7 شهرام شکوهی مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات کارشناس ارشد مدیریت دبیرکمیته
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت