• جمعه 1 تیر 1403

اولویت های پژوهشی

اولویت های تحقیقاتی شرکت آب وفاضلاب چهارمحال وبختیاری
ردیف عنوان نوع پژوهش
1 بررسي لجن مازاد توليدي در تصفيه خانه هاي فاضلاب استان و تعيين نوع لجن (کلاس بندي لجن مازاد) و تهيه استاندارد هاي لازم جهت استفاده مجدد از لجن مازاد توليدي در تصفيه خانه هاي فاضلاب (روش هاي لجن فعال و هوادهي) پروژه پژوهشی
2 طراحي و راه اندازي وتلند جهت تصفيه تکميلي پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر فارسان پایان نامه
3 بررسي امکان بهبود کيفيت پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب با استفاده از گياهان (مطالعه موردي تصفيه خانه فاضلاب سامان) پروژه پژوهشی
4 مدل سازی کیفی چاههای آب شرب درمحیط GIS  (موردمطالعه شهرستان شهرکرد) پایان نامه
5 افزایش راندمان تصفیه فاضلاب بااستفاده ازنانوحباب (تصفیه خانه فاضلاب سامان) پروژه پژوهشی
6 بررسی کارایی حذف جمعیت هتروتروفHPCتوسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (Tio2)درآب شرب پایان نامه
7 بومی سازی فناوری طراحی و ساخت فیلتر شنی پیوسته با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی پروژه پژوهشی
8 تحلیل وبررسی ریسک پذیری زیرساخت تاسیسات شرکت آب وفاضلاب چهارمحال وبختیاری دربرابرمخاطرات زیست محیطی سیل وزلزله مبتنی برGISوسنجش ازراه دور(علل،چگونگی وراهکارهای مقابله باآن) پایان نامه
9 تعیین محدودیت فنی وکیفی اتصال چاههای آب کشاورزی دشت شهرکرد وحومه به منظوراتصال به سیستم شبکه توزیع ومخازن آب آشامیدنی درمواقع بحران اب وکم ابی پروژه پژوهشی
10 ارزیابی ومقایسه اقتصادی استفاده ازروش های بی آب کردن وخشک کردن لجن درمناطق سردسیری موردمطالعه تصفیه خانه فاضلاب شهرکرد وبروجن پایان نامه
11 استفاده از پساب تصفیه شده شهری ضرورتی در راستای توسعه پایدار شهر شهرکرد و شهر بروجن پروژه پژوهشی
12 بهینه سازی افزایش ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب شهرکرد باحداقل تغییرات فرایندی پایان نامه
13 مطالعه وبررسی شناخت منابع آلاینده سفره های آب های زیرزمینی و راهکارهایی جهت کنترل،کاهش و حذف آلودگی ها پروژه پژوهشی
14 بررسی و امکان سنجی فنی و اقتصادی بکارگیری منعقد کنندههای طبیعی به عنوان جایگزینی برای منعقد کنندههای شیمیایی رایج درتصفیه خانه های آب پایان نامه
15 ارائه راهکار به منظور رفع مشکل کدورت چشمه باغ رستم اردل در زمان بارندگی پروژه پژوهشی
16 استفاده ازروشهای پیشرفته بر پایه نانوفناوری در حذف کدورت آب چشمه کوهرنگ و چشمه دزداران(منابع اب شرب چهارشهرستان) پایان نامه
17 عیب یابی فرایند تصفیه فاضلاب با استفاده از روش داده محور بر مبنای هوش مصنوعی پروژه پژوهشی
18 اصلاح برخی روش های جذب ،تعویض یون و فتوکاتالیست برای حذف نیترات از آب آشامیدنی پایان نامه
19 ارتقا فرایند تصفیه‌خانه فاضلاب شهر شهرکرد جهت بهبود حذف آمونیوم پروژه پژوهشی
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت