قوانین و مقررات

 

ردیف

عنوان قوانین / مقررات

حجم

لینک دانلود

1

مجموعه قوانین

217 KB

دانلود

2

تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب

105 KB

دانلود

3

توزیع عادلانه آب

27 KB

دانلود

4

فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب

11 KB

دانلود

5

مجازات اخلال کنندگان درتاسیسات آب وبرق وگاز ومخابرات

13 KB

دانلود

6

مجازاتهای بازدارنده

20 KB

دانلود

7

ایجاد تسهیلات برای طرحهای فاضلاب وبازسازی شبکه آب شهری

35 KB

دانلود

 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت