• یکشنبه 24 تیر 1403

قوانین و مقررات

 

ردیف

عنوان قوانین / مقررات

حجم

لینک دانلود

1

مجموعه قوانین

217 KB

دانلود

2

تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب

105 KB

دانلود

3

توزیع عادلانه آب

27 KB

دانلود

4

فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب

11 KB

دانلود

5

مجازات اخلال کنندگان درتاسیسات آب وبرق وگاز ومخابرات

13 KB

دانلود

6

مجازاتهای بازدارنده

20 KB

دانلود

7

ایجاد تسهیلات برای طرحهای فاضلاب وبازسازی شبکه آب شهری

35 KB

دانلود

8

قانون اساسی 327 KB دانلود

9

آیین نامه معاملات دولتی 271 KB

دانلود

10

آیین نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب شهری 1.4 MB

دانلود

11

آیین نامه خرید خدمات مشاوره 459 KB

دانلود

12

اسانامه شرکت 1.9 MB

دانلود

13

حقوق شهروندی در نظام اداری 194 KB

دانلود

14

قانون برگزاری مناقصات 389 KB

دانلود

15

قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی 94 KB

دانلود


 

16

قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت 245 KB دانلود

17

قانون کار 274 KB

دانلود

18

قانون مدنی 1.6 MB

دانلود

19

قانون مسئولیت مدنی 114 KB دانلود


 

20

قانون تعارض منافع 867 KB دانلودمنبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت