• یکشنبه 26 فروردین 1403

فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای جدید

شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد در راستای اجرای ماده 27  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اجرا و بهره برداری طرح آبرسانی به روستای حسین آباد بازفت (احداث مخزن، حصار کشی اطراف مخزن، راه دسترسی، شبکه توزیع آب شرب و خط انتقال) را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی به روش BOT به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. از واجدین شرایط دعوت می­شود جهت کسب اطلاع از شرایط و ضوابط مربوطه و همچنین تحویل تقاضانامه حداکثر دو هفته پس از درج آگهی به آدرس شهرکرد، میدان قدس، شرکت آب و فاضلاب استان، امور قراردادها مراجعه نمایند.
تاریخ 1401/09/09
نوع مزایده
پیوست ها
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت