کارپرداز


- دریافت سفارش و درخواست کالاهای مورد نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم
 
- تهیه استعلام بها برای کالاها در مواقع ضروری برابر آیین‌نامه معاملات و تنظیم اسناد خرید
 
- خرید کالاهای مورد نیاز و پیگیری مراحل خرید از زمان سفارش تا موقع تحویل اجناس خریداری‌شده به انبار
 
- پرداخت هزینه‌ها برابر مقررات و مجوزهای لازم از محل تنخواه‌گردان
 
- ارتباط مداوم با فروشندگان به منظور آگاهی از قیمت‌ها، وضعیت حمل و نقل کالا و ... و تهیه آرشیو منظم از قیمت‌های استانداردشده کالاهای موجود داخلی و خارجی
 
- ارتباط مداوم با انبار به منظور آگاهی از کسری کالا و هماهنگی جهت تامین کسری‌ها
 
- مراقبت و رسیدگی از نظر انطباق قیمت کالا با صورت‌حساب‌ها و اسناد خرید و رسیدگی به مکاتبات و تهیه نامه ها
 
- شرکت در کمیسیون‌هایی که به منظور انجام خرید تشکیل می‌گردد
 
- جمع‌آوری اسناد لازم جهت ترخیص کالا، مقایسه مبلغ ودیعه پیشنهاد دهندگان مناقصه یا قیمت‌های پیشنهادی
 
- در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/11/07