کارشناس بازرگانی


- دریافت دستور کار، برنامه و خط‌‌ مشی‌ها از مقام مافوق و انجام برنامه‌ریزی لازم
 
- بررسی نیازهای واحدهای مختلف شرکت و ارزیابی پیشنهادات دریافتی طبق آیین‌نامه معاملات و مقررات
 
- دریافت استعلام و بررسی قیمت‌های جاری اعم از داخلی و خارجی برابر ضوابط
 
- همکاری با ماموران خرید و شرکت در خرید اجناس و ماشین‌‌آلات از بازارهای داخلی و خارجی
 
- بررسی و اصلاح مدارک مربوط به سفارش اجناس و دقت در تحویل سریع به منظور جلوگیری از وقفه در عملیات
 
- پیشنهاد دستورالعمل‌های جدید برای خرید و تدوین فرم‌های استعلام بها و قراردادهای مرتبط
 
- همکاری در مطابقت سیستم کدگذاری و کنترل دقیق کالاها و تصویب سفارشات و درخواست‌های خرید
 
- بررسی خریدهای صورت‌گرفته از نظر انطباق با استانداردهای مورد نیاز
 
- انجام تشریفات قانونی بر اساس اولویت‌ها جهت انتشار آگهی مناقصه و مزایده و تهیه خلاصه‌ای از قیمت‌های پیشنهادی شرکت‌کنندگان در مناقصه و همچنین تهیه صورتجلسه کمیسیون‌های مناقصه و مزایده
 
- تماس با فروشندگان و نمایندگان خارجی در خصوص تولیدات جدید، ارتباط با سازندگان، نمایندگان دولتی و انجمن‌های تجاری صنعتی برای کسب اطلاع در خصوص قیمت‌ها
 
- نظارت در تهیه و نگهداری بایگانی لیست قیمت‌ها و نگهداری اسناد و مدارک به صورت آمار و اطلاعات با هدف سهولت دست‌یابی
 
- تنظیم اوراق ثبت سفارشات و سایر مدارک و نیز مکاتبه با سازمان های دولتی مرتبط
 
- ارائه گزارشات مورد نیاز به مقامات مافوق
 
- در صورت لزوم انجام سایر وظایف محوله در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/11/07