رئیس اداره خدمات عمومی


- نظارت بر وظایف تعیین‌شده واحد دبیرخانه، امور خدمات عمومی و امور نقلیه به شرح زیر:
 
* دبیرخانه
 
- نظارت بر جریان نامه‌های وارده و صادره و ثبت آنها در اتوماسیون اداری
 
- تفکیک و توزیع نامه‌های صادره و وارده از طریق ثبت در اتوماسیون به واحدهای مسئول پیگیری
 
- مدیریت، طبقه‌بندی و کدگذاری اسناد و مدارک مطابق مقررات و اصول بایگانی
 
- تهیه فرم‌های مورد نیاز و ارتباط با واحدها در خصوص تکمیل نامه‌های صادره
 
- ایجاد بایگانی نامه‌ها و نظارت بر به روز نگهداری آنها
 
- ایجاد سیستم مناسب جهت سهولت در دسترسی به نامه و پرونده‌ها
 
- پیوست‌کردن سوابق مربوط به نامه‌ها و تحویل سوابق و مدارک مورد نیاز مراجعین داخلی و خارجی
 
- حفظ اطلاعات پرونده‌ها و مدارک
 
- تهیه گزارشات مورد نیاز مقام مافوق
 
- تکثیر نامه‌ها، گزارشات و ...
 
- نظارت بر سرویس دستگاه‌ها
 
- درخواست لوازم و ملزومات اداری مورد نیاز
 
* امور خدمات
 
- نظارت بر کیفیت کار پیمانکاران بخش خدمات عمومی
 
- تعیین محل خدمت متصدیان خدمات عمومی و نظارت بر نظافت واحدها
 
- انجام امور خدمات ساختمان‌ها از قبیل تاسیسات و تجهیزات، روشنایی، سوخت، تعمیرات و نگهداری و ...
 
- انجام امور خدمات عمومی شامل امور آبدارخانه،‌پذیرایی و تشریفات و رعایت مقررات بهداشتی محیط
 
- نظارت و کنترل فعالیت‌های مخابرات و پاسخگویی به مکالمات داخلی و خارجی و تعمیر و نگهداری وسایل ارتباطی
 
- انجام فعالیت‌های مربوط به باغبانی و نگهداری فضای سبز
 
- انجام امور مربوط به جابجایی نامه‌ها
 
* امور نقلیه
 
- برنامه‌ریزی جهت سرویس‌دهی به واحدها
 
- برنامه‌ریزی کارکرد اتومبیل‌ها و حضور و غیاب رانندگان
 
- رسیدگی به تصادفات و تخلفات رانندگان و امور مربوط به تعمیر و نگهداری و سرویس خودروها و هزینه‌های مربوطه
 
- انجام امور مربوط به شماره‌گذاری، طرح ترافیک و تقاضای خرید وسایط نقلیه و لوازم یدکی مورد نیاز
 
- برنامه‌ریزی جهت اعزام رانندگان به ماموریت درخواستی واحدها
 
- همکاری در تنظیم قرارداد با اتومبیل‌های استیجاری و پیمانکاران خصوصی

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/11/07