کارشناس رسیدگی به اسناد

- دریافت برنامه کار از مافوق

- بررسی اسناد مالی از نظر کسور و هزینه‌ها، رسیدگی به عملیات مربوط به تهیه انواع اسناد حسابداری و ترازنامه

- رسیدگی به اسناد به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوطه

- بررسی و کنترل اسناد پایان سال شامل تسهیم هزینه‌ها، سنوات خدمت، استهلاک دارایی‌ها، مستهلک نمودن پیش‌پرداخت‌ها و محاسبه معوقه کارکنان و ...

- رسیدگی به حساب‌های دریافتی و پرداختی شرکت و ممیزی اسناد پرداختی

- هماهنگی با واحدها جهت تکمیل گزارشات مورد نیاز

- بررسی و کنترل اسناد دریافتی از سایر واحدها و اعلام مغایرت‌های احتمالی

- ارائه پیشنهادات لازم در خصوص بهبود روش‌های عملیاتی

- انجام سایر امور محوله

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/11/07