فراخوان واگذاری طرح های تملّک دارایی و سرمایه ای جدید شهرستان های شهرکرد، اردل و فارسان

 

شرکت آب و فاضلاب شهری استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد در راستای اجرای ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اجرا و بهره برداری طرح های شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهرهای اردل، سورشجان، باباحیدر و کران را در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی به روش بیع متقابل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. 

از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطلاع بیشتر و همچنین تحویل تقاضانامه به آدرس: شهرکرد - میدان قدس - شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری مراجعه فرمایند.


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت