مناقصه نگهبانی و راهبری مخازن چاه ها، کارخانه لوله سازی و تصفیه خانه فاضلاب شهرکرد

 

1-      نام پروژها: مناقصه نگهبانی و راهبری مخازن چاه ها، کارخانه لوله سازی و تصفیه خانه فاضلاب شهرکرد

ردیف

نام کالا

نوع اعتبار

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآورد(ریال)

1

نگهبانی تأسیسات، ادارات، کارخانه لوله سازی و تصفیه خانه فاضلاب شهرکرد و ستاد مرکزی

از محل منابع داخلی

310،000،000

6،200،000،000

2- داشتن تأیید صلاحیت از اداره کار الزامی می باشد.
3- مهلت واگذاری اسناد مناقصه: 96.08.24 لغایت 96.08.30
4- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: آخر وقت اداری  تاریخ 96.09.11
5- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11  تاریخ 96.09.12
6- محل دریافت اسناد: واحد امور قرادادهای شرکت به آدرس: شهرکرد- میدان قدس- شرکت آب و فاضلاب شهری استان چهارمحال و بختیاری

تلفن 33342497 038 

ضمنا هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

جهت مشاهده اسناد مناقصه نگهبانی  مخازن شهرکرد، فایل پیوست را دانلود نمایید.

 


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت