مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت و لوله GRP و طوقه و دریچه چدن داکتیل لولایی ضد سرقت

 

شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت و لوله  GRP  و طوقه و دریچه چدن داکتیل لولایی ضد سرقت به شماره 38-96 و 39-96 و 40-96 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 17/7/96     می باشد.

1-      نام پروژها:

ردیف

نام کالا

مقدار

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

1

لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی ( کارو گیت ) در اقطار 200و250و315و350و400و500و700و1000 میلیمتر در  شاخه های 12 و 6 متری با واشرهای لاستیکی از نوع EPDM

84700 متر

1،665،000،000

2

لوله GRP در اقطار 700و1000 میلیمتر

450 متر

115،000،000

3

طوقه و دریچه چدن داکتیل لولایی ضد سرقت 60 کیلوگرم  به قطربازشو 60 سانتیمتر و  قطر طوقه 76 سانتیمتر و

60 کیلوگرم  به قطربازشو 60 سانتیمتر و  قطر طوقه 86 سانتیمتر

1800 عدد

255،000،000

 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 8 صبح روز دوشنبه تاریخ 17/7/96 تا ساعت 14 روز شنبه  تاریخ 22/7/96

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 13روز پنج شنبه تاریخ 4/8/96

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 روز  شنبه تاریخ 6/8/96

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: شهرکرد- میدان قدس- شرکت آب و فاضلاب شهری  کد پستی 8814649913 و تلفن 33335035 038 و 33331501 038

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 27313131

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه www.setadiran.ir  بخش"ثبت نام/پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر" موجود است.


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت