عملیات واگذاری حوادث شهرهای لردگان، ناغان، صمصامی، سورشجان، جونقان،بازفت، تصفیه خانه شهرکرد

 
 

موضوع

تاریخ واگذاری اسناد

مهلت تحویل پیشنهادات

حجم فایل

نوع فایل

 مناقصه

عملیات واگذاری حوادث شهرهای لردگان، ناغان، صمصامی، سورشجان، جونقان، بازفت، تصفیه خانه شهرکرد

96.07.16
الی
96.07.20

2 آبان 1396

---

---
 
مبلغ ضمانت نامه: 100,000,000 ریال
مبلغ برآورد: 1,836,000,000 ریال
 
نوع اعتبار: از محل منابع داخلی
_______________
نوع و رشته پیمانکاری مورد نیاز: رتبه خدماتی دارای صلاحیت از سازمان کار و امور اجتماعی و دارای سابقه کار مشابه
 
تاریخ بازگشایی: ساعت 11 چهارشنبه 96.08.03
تاریخ اعتبار پیشنهادات: 3 ماه پس از پیشنهاد قیمت
_______________
 

کلیه شرکت های دارای صلاحیت و سابقه کار مشابه می توانند به آدرس شهرکرد - میدان قدس - شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری - واحد امور قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

تلفن تماس: 03833342497

ضمنا هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت