عملیات خرید، طراحی، اجرا،نصب و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب شهر گندمان

 
  موضوع تاریخ واگذاری اسناد مهلت تحویل پیشنهادات مشاهده/دریافت حجم فایل نوع فایل
 مناقصه

عملیات خرید، طراحی، اجرا،نصب و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب شهر گندمان

- ۷ خرداد ماه ۱۳۹۵ مشاهده/دریافت ۲۷۷۰
 pdf

 


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت