خرید تبدیل دوجداره پلی اتیلن

 
  موضوع تاریخ واگذاری اسناد مهلت تحویل پیشنهادات مشاهده/دریافت حجم فایل نوع فایل
 مناقصه

خرید تبدیل دوجداره پلی اتیلن

۱۹ اردیبهشت ماه لغایت۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ ۴ آخرداد ماه ۱۳۹۵ مشاهده/دریافت ۱۲۰
 pdf

 


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت