خرید لوله فولادی

 
 مناقصه/ مزایده موضوع تاریخ واگذاری اسناد  مهلت تحویل پیشنهادات مشاهده/دریافت حجم فایل نوع فایل
 مناقصه خرید لوله فولادی ۱۹ لغایت ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ مشاهده/دریافت ۴۱۳
 pdf

 


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت