شرح وظایف مدیر دفتر امور حقوقی، تحصیل و تملک اراضی

جمع‌آوری و بررسی اطلاعات جهت ارائه نظرات مشورتی و استفاده در لوایح دفاعیه‌های قانونی
پیگیری امور در خصوص اقامه دعوی و تنظیم دادخواست مربوط به دعاوی کیفری، حقوقی و جزایی علیه افراد در مراجع قانونی و دفاع و پاسخگویی به امور مربوط به دعاوی مطروحه علیه شرکت و تهیه لوایح مربوط تا حصول نتیجه نهایی
تفکیک عرایض و شکایات واصله و ارجاع به کارشناس مربوطه
تهیه لایحه، دادخواست، دفاعیه و اظهارنظرها و راهنماییهای حقوقی مورد نیاز
شرکت در جلسات دادرسی جهت دفاع از حقوق شرکت
مراجعه به متعهدین و ظهرنویسان اسناد و بدهکاران شرکت و انجام اقدامات قانونی جهت استیفای حقوق شرکت
رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در موارد تجاوز به اراضی و دیگر مواردی که منافع شرکت را شامل می‌شود
بررسی مدارک، اسناد مالکیت، تملک اراضی، اجاره‌نامه‌ها، قراردادها و صورتجلسات از نظر انطباق با مقررات مدون شرکت
تهیه متن قرادادهای منعقده در خصوص خرید و فروش با همکاری دفتر قراردادها
اقدام و پیگیری موارد مربوط به استفاده غیرمجاز از شبکه آب و فاضلاب، استملاک اراضی و تجاوز به حریم‌ها و غیره
ارایه نظریات مشورتی به مدیریت سازمان و واحدهای مختلف شرکت
رسیدگی و اظهارنظر در موارد حقوقی که ارجاع می‌گردد
تهیه دستور جلسات و صورتجلسات

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/11/07