شرح وظایف کارشناس قراردادها

جمع‌آوری و بررسی اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات مربوط به معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی
همکاری و بررسی اطلاعات مربوط به بازار کالاهای مورد نیاز با واحد بازرگانی
همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به منظور تعیین استاندارد کالا
بررسی و تایید پیش‌نویس و تهیه متن نهایی قراردادهای مورد نیاز
نظارت بر اجرای تعهدات موسسات طرف قرارداد و ایفای تعهدات شرکت در قبال موسسات طرف قراردادها در مهلت تعیین‌شده
فراهم‌نمودن شرایط لازم جهت عقد قرارداد در زمینه های خرید لوازم عمده، پیمانکاری خدمات مهندسی مشاور و دیگر فعالیتهای تدارکاتی
حضور فعال در کمیسیون معاملات شرکت
آشنایی کامل با قوانین و مقررات و معافیتهای مالیاتی
شرکت در کمیسیونهای تحویل موقت و قطعی و تطبیق کارهای انجام شده با مفاد قرارداد

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/11/07