• شنبه 25 فروردین 1403

تجهيز آبداران

کد خبر: 10414 تاریخ انتشار: 1400/08/09 14:35:44
نمایش: 729
اخبار
به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختياري مدير عامل اين شرکت از نوسازي ، به روز رساني و تجهيز آبداران به کيت کلرسنج خبر داد.
تبدیل HTML به PDF    دکتر احمدرضا محمدي گفت: با هدف ارتقائ سطح کيفي آب شرب شهرها و روستاهاي استان و اطمينان از کلرزني مطلوب به منظور پايش دائمي ميزان کلر آزاد باقي مانده در شبکه هاي آب آشاميدني اين امر صورت پذيرفت.

   دکتر محمدي با اعلام اين خبر افزود: با توجه به نياز سنجي صورت گرفته بعد از يکپارچه سازي شرکتهاي آبفاي شهري و روستايي استان به منظور رفع کاستي هاي مشاهده شده و پس از هماهنگي و تامين اعتبار لازم اين شرکت با خريد و توزيع 269 دستگاه کيت اندازه گيري کلر آزاد باقيمانده در آب شرب نسبت به نوسازي و تجهيز آبداران در سطح استان اقدام شد.
     وي اعتبار هزينه شده براي نوسازي ، تجهيز ،کاليبراسيون و آموزش نحوه استفاده آبداران از کيت هاي کلرسنج را بيش از 500 ميليون ريال اعلام کرد.
   نامبرده ياد آوري نمود اگر چه مراکز جامع سلامت و محيط کار و پايگاههاي بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي هم به عنوان دستگاه نظارتي مقدار کلر آزاد باقي مانده آب را اندازه گيري مي نمايند و ارتباط تنگا تنگي با شرکت آبفا دارند اما از آنجايي که آبداران مسئوليت مستقيم اين امر را بر عهده دارند مقرر گرديد با توجه به جمعيت هر يک از شهرها و روستاها به صورت روزانه در هر يک از مخازن ذخيره و شبکه توزيع آب ، کلر آزاد باقي مانده را اندازه گيري نمايند تا مقدار کلر آزاد باقي مانده آب در تمامي نقاط شبکه آبرساني برابر استانداردهاي ابلاغي شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور حفظ گردد.
   رئيس هيئت مديره شرکت آبفاي استان در پايان گفت: علاوه بر آبداران ، نيروهاي کنترل کيفي آب و فاضلاب شهرستانها و شهرها نيز به طور مرتب کلر آزاد باقي مانده در شبکه آبرساني و مخازن ذخيره را کنترل مي نمايند.
         روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختياري

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت