• شنبه 25 فروردین 1403
​در سفر معاون شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور در شهرکرد عنوان شد

تاکيد بر ارائه خدمات 22 گانه غير حضوري

کد خبر: 10411 تاریخ انتشار: 1400/08/03 08:51:57
نمایش: 810
اخبار
به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختياري معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور در سفر به اين استان بر ارائه خدمات 22 گانه شرکتهاي آب و فاضلاب به صورت غير حضوري تاکيد نمودند.
تبدیل HTML به PDF مهندس مسعود خشايي در جلسه شوراي معاونين شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختياري گفت: ارائه خدمات 22 گانه شرکتهاي آب و فاضلاب نظير درخواست خريد انشعاب ، تغيير نام مشترکين و . . . به صورت غير حضوري علاوه بر صرفه جويي در وقت و زمان تسريع در انجام کار را نيز شامل مي شود.

مهندس خشايي اصلاح شبکه هاي آب براي جلوگيري از هدر رفت آب – تاکيد بر جمع آوري قبوض کاغذي – غير حضوري شدن قرائت کنتورهاي آب مشترکين – پيگيري تکميل ظرفيت هاي بخش فاضلاب و تعويض کنتورهاي خراب را از جمله ديگر مواردي عنوان نمود که پرداختن به آنها مي تواند ارائه خدمات بهتر را امکان پذير نمايد.
  در ابتداي اين جلسه دکتر محمدي رئيس هيئت مديره و مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختياري ضمن خير مقدم به مهمانان با ارائه گزارشي از پشت سر گذاشتن تابستاني سخت با کمترين تنش آبي خبر داد و افزود: با توجه به اينکه دومين استان کم بارش کشور بوديم توانستيم با کمک همکاران و همراهي مردم بهترين عملکرد را در حوزه آبرساني به شهرها و روستاها ارائه دهيم و شهرهايي همچون سفيد دشت و روستاهايي مانند امام قيس که همه ساله با مشکل تامين آب روبرو بودند با تمهيداتي امسال تابستان را بدون تنش آبي بگذرانند.
دکتر محمدي با اشاره به برداشت زياد آب از منابع زير زميني در اين استان گفت: متوسط آبدهي چاههاي چهارمحال و بختياري به 7 ليتر بر ثانيه رسيده است که اين ميزان آبدهي از آبدهي چاه هاي استانهاي کم آب کشور به مراتب کم تر است.
نامبرده از ارتقائ نرم افزار مشترکين نيز در يک ماه آينده جهت تسهيل دسترسي مشترکين و دفاتر خدماتي طرف قرارداد خبر داد.
روابط عمومي شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال وبختياري

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت