مزایده و مناقصه

-
1397/03/10 07:53:20

فراخوان اجرای تاسیسات فاضلاب شهر سودجان

1397/03/10 07:53:03

فراخوان واگذاری طرح های تملّک دارایی و سرمایه ای جدید شهرستان های شهرکرد، اردل و فارسان

1397/03/10 07:52:49

فراخوان واگذاری طرح های تملّک دارایی و سرمایه ای جدید شهرستان لردگان

1397/03/10 07:52:32

مناقصه نگهبانی و راهبری مخازن چاه ها، کارخانه لوله سازی و تصفیه خانه فاضلاب شهرکرد

1397/03/10 07:51:52

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت و لوله GRP و طوقه و دریچه چدن داکتیل لولایی ضد سرقت

1397/03/10 07:51:37

عملیات واگذاری حوادث شهرهای لردگان، ناغان، صمصامی، سورشجان، جونقان،بازفت، تصفیه خانه شهرکرد

1397/03/10 07:51:22

مناقصه تأسیسات شهر فرخشهر

1397/03/10 07:51:01

قرائت کنتور ، توزیع قبوض آب بهاء و وصول مطالبات اشتراکهای واقع درمحدوده امور آبفای شهرکرد

1397/03/10 07:50:03

اسناد مناقصه خرید کنتور آب

1397/03/10 07:49:06

اسناد مناقصه عمومی خرید اتصالات پلی اتیلن آب

1397/03/10 07:48:21

اسناد مناقصه عمومی خرید لوازم انشعاب فاضلاب

1397/03/10 07:47:33

خرید لوله انشعاب فاضلاب

1397/03/10 07:47:04

خرید شیرآلات برنجی انشعاب آب

1397/03/10 07:44:32

عملیات خرید، طراحی، اجرا،نصب و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب شهر گندمان

1397/03/10 07:44:12

عملیات خرید، طراحی، اجرا، نصب و بهره برداری از پکیج تصفیه فاضلاب شهر بلداجی

1397/03/10 07:43:54

خرید تبدیل دوجداره پلی اتیلن

1397/03/10 07:43:30

خرید لوله فولادی

1397/03/10 07:43:10

خرید لوله پلی اتیلن

1397/03/10 07:42:51

خرید شیر آلات


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/06/15