بازدید از آزادگان بازنشسته شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری

بازدید از آزادگان بازنشسته شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری

به مناسبت 26 مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی مهندس بیگلری مدیرعامل به همراه تنی چند از معاونین شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری ضمن حضور در منزل دوتن از آزادگان بازنشسته شرکت با آنان دیدار و گفتگو کردند

<< 1 2 3 4 5  ... >>