سوالات متداول :

تفاوت اين دو شركت ابتدا در حوزه عمليات قرار دارد . آبفاي روستايي مسئوليت تامين آب شرب و دفع بهداشتي فاضلاب روستاهاي استان را به عهده داشته ، در حالي كه شركت آبفاي شهري مسئوليت تامين آب شرب و دفع بهداشتي فاضلاب در سطح شهرهاي استان را دارا مي باشد.

هزينه اي كه هر مشترك بايد بابت نگهداري يك انشعاب اعم از مسكوني و غيرمسكوني بر روي زمين يا فقط نام و پرونده او در شركت آب و فاضلاب پرداخت نمايد آبونمان مي گويند . آبونمان به قطر انشعاب نيز وابسته است و فقط در واحدهاي مسكوني كه مصرف زير هفت مترمكعب در ماه داشته باشند به موجب قانون دريافت نمي گردد .

مجتمع ها به دو صورت داراي كنتور مي باشند :
الف) فقط داراي يك كنتور حجمي بوده و فاقد كنتور فرعي مي باشند
ب) داراي يك كنتور حجمي و چندين كنتور فرعي مي باشند
درخصوص مورد (ب) چون مبناي محاسبه كل مصرف مجتمع، كنتور حجمي ( اصلي – مادر ) بوده و معمولاً ارقام نشان دهنده مصارف آن از مجموع مصارف كنتورهاي فرعي بدليل خرابي كنتور هاي مذكور و يا نشتي لوله و اتصالات در محوطه مجتمع بيشتر مي باشد لذا اختلاف مصرف كنتور حجمي و مجموع مصارف كنتورهاي فرعي را اصطلاحاً مصرف اشتراكي مي نامند.

۱- با شماره تلفن اعلام شده توسط بانك براي استفاده از خدمات تلفنبانك تماس برقرار نماييد.
۲- شماره كارت خود را وارد نموده و در پايان كليد ستاره را فشار دهيد.
۳- شناسه قبض را وارد نموده و در پايان كليد ستاره را فشار دهيد.
۴- شناسه پرداخت را وارد كرده و كليد ستاره را فشار دهيد.
۵- پس از اينكه مبلغ قابل پرداخت مندرج در قبض توسط سيستم قرائت گرديد، درستي يا نادرستي اطلاعات داده شده را با فشار دكمه‌ي اعلام شده مشخص نماييد.
۶- براي انجام عمليات پرداخت، كليد اعلام شده را فشار دهيد.
۷- شماره رمز دوم (رمز مخصوص پايانه‌هاي مجازي) خود را وارد نموده و كليد ستاره را فشار دهيد.
۸- پيغام پرداخت شدن قبض، شماره پيگيري و تاريخ پرداخت بوسيله سيستم تلفنبانك، براي يادداشت برداري اعلام مي‌گردد.
۹- موارد اعلام شده را يادداشت و نگهداري نماييد تا درصورت نياز به پيگيري، مورد استفاده قرار گيرد.

1- كارت خود را از محل مشخص شده، داخل دستگاه خودپرداز قرار دهيد.
۲- منوي پرداخت قبض و سپس گزينه قبض آب را انتخاب نماييد.
۳- با استفاده از صفحه كليد دستگاه، شناسه قبض و پرداخت را وارد نموده و دكمه ثبت را فشار دهيد.
۴- درصورت صحت اطلاعات نشان داده شده در مانيتور، پرداخت قبض را با دكمه "بلي" تاييد نماييد.
۵- پس از رؤيت شماره پيگيري، رسيد مربوطه را از دستگاه خودپرداز دريافت نماييد.
۶- رسيد دريافتي را به قبض مربوطه ضميمه نموده و براي پيگيريهاي احتمالي بعدي، نزد خود نگهداريد.

درصورت بروز مشکل در شبکه، در اولین مرحله باید با مرکز ١٢٢ (رسیدگی به شکایات آب و فاضلاب) تماس حاصل شود.

۱- كارت را در دستگاه قرار دهيد،‌گزينه پرداخت قبوض را بر روي دستگاه انتخاب نماييد.
۲- شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نماييد.
۳- دستگاه، مبلغ قبض را نمايش خواهد داد؛ با تاييد مبلغ، پرداخت صورت پذيرفته و در انتها دستگاه پرينت رسيد را مي‌دهد.

با سلام،
بین آب آلوده ونجس تفاوت می باشد .هر آب نجسی الوده است ولی هر اب الوده ای نجس نیست برای رفع نجاست استحاله نجاست اعم از بول وغائط ،خون و...شرط است وباید فاصله بین چاه‌ فاضلاب و چاه ‌آب به اندازه‌ای باشد که اثر نجاست در چاه‌ آب ظاهر نشود و اندازه‌اش به نرمی و سختی زمین بستگی دارد، لذا با تشخیص کارشناس و کسی که در این زمینه تجربه دارد، می‌توان مقدار فاصله را تعیین کرد.

با سلام،
دفع فاضلاب در بلوک های صنعتی باید با مجوز محیط زیست وقوانین شهرک های صنعتی انجام شود -برای کسب اطلاعات بیشتر به اداره محیط زیست و یا شرکت شهرکهای صنعتی مراجعه شود.

با سلام،
فاصله دوچاه جذبی و یا آب باران در یک ملک ویا ملک مجاور به طول میله وابعاد انباره بستگی دارد واستاندارد خاصی برای آن نیست .بصورت تجربی فاصله دوچاه(میله)باید بگونه ای باشد که با توجه به ابعاد انباره حداقل بین انباره ها یکمتر دیواره ویا بیشتر حائل باشد

با سلام،
برای تعیین بهترین روش حفاری وروش اتصال سیستم فاضلاب ملک به شبکه شهری نیاز به ارزیابی وضعیت ملک واخذ اطلاعات بیشتر توسط ارزیاب میباشد برای این منظور به دفتر بهره برداری فاضلاب واقع در خیابان بابا افضل مراجعه شود .

باسلام
احتراما عوامل زیادی در بار گذاری خط لوله موثر می باشند .
طول لوله ،سرعت حداقل وحداکثر ،فشار حداقل وحداکثر ،نوع کاربری انشعابات روی لوله وجمعیت که در سوال مشخص نیست به هر حال بارگذاری (تعدادانشعاب)باید بگونه ای انجام شود که در پیک مصرف فشار از 1.4اتمسفر کمتر نشود.سوال جدید :

(مشخصات شما منتشر نخواهد شد و نزد ما محفوظ می باشد)